Missa inga avsnitt - prenumerera nu!

En podcast om psykisk hälsa.

Välkommen till Bagaget, en podcast från Hjärnkoll Västmanland – en del av NSPH i Västmanland.

Avsnitt 30 – Verksamhetsutveckling utifrån en brukarstyrd brukarrevision

I avsnitt 30 får du höra ett samtal om hur Ida och Jonas tyckte det var att genomföra en brukarstyrd brukarrevision på deras verksamhet, Boendestöd, i Sala kommun. Ida berättar hur hon som verksamhetschef länge har jobbat för att brukarnas röst ska tas tillvara och vad som fick henne att vilja göra en brukarrevision på en av hennes verksamheter inom socialpsykiatrin i Sala kommun.

Jonas jobbar som samordnare och har ett mer verksamhetsnära perspektiv och han berättar hur han och Ida fick med sig personalen i detta beslut. Vi samtalar även om varför de valde att anlita just NSPH i Västmanland som utförare av den brukarrevisionen och hur de jobbat vidare med sin verksamhetsutveckling utifrån det som fram kom i rapporten.

Gäster:

Ida Rubinsson, enhetschef för socialpsykiatrin i Sala kommun

Jonas Turtell, samordnare för socialpsykiatrin i Sala kommun


Om Bagaget:

Här får du möta våra Hjärnkollambassadörer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Du får också möta anhöriga, forskare, terapeuter, intresseorganisationer som på olika sätt arbetar med att lyfta och synliggöra psykisk ohälsa. 

Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, som medmänniska och som samhälle. 

Bagaget som produceras av Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland.

Läs mer om vårt oss på www.nsphvastmanland.se och vastmanland.hjarnkoll.se.

Du hittar alla avsnitt på vår hemsida bagagetpodcast.se

Följ Bagaget på Facebook www.facebook.com/bagagetpodcast

Relaterade samtalskort