Missa inga avsnitt - prenumerera nu!

En podcast om psykisk hälsa.

Välkommen till Bagaget, en podcast från Hjärnkoll Västmanland – en del av NSPH i Västmanland.

Avsnitt 26 – Frisk & Fri

I avsnitt 26 samtalar Lena Lydahl och Fredrika Sandell om hur föreningen ”Frisk och Fri” bildades, hur föreningen har utvecklats och hur de jobbar för att stärka kunskaperna i samhället om ätstörning. Vi pratar om hur viktig den egna erfarenheten är som kunskapskälla och hur både samhället och vården har nytta av den i sitt utvecklingsarbete. Både Lena och Fredrika vill få möjlighet att jobba mer förebyggande, att ”Frisk och Fri” får möjlighet att hjälpa skolan att stärka barn och unga innan de drabbas av en ätstörning. Vi samtalar även om hur föreningen hjälper både anhöriga och de som drabbats av en ätstörning, genom att de erbjuder samtalsstöd och Öppna hus. Att få träffa andra som gått igenom samma sak inger hopp, minskar skam och göra att människor inte känner sig ensamma i sin situation.


Gäster:

Fredrika Sandell, Verksamhetschef, Riksföreningen Frisk & Fri
Lena Lydahl, Frisk & Fri Västmanland


Om Bagaget:

Här får du möta våra Hjärnkollambassadörer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Du får också möta anhöriga, forskare, terapeuter, intresseorganisationer som på olika sätt arbetar med att lyfta och synliggöra psykisk ohälsa. 

Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, som medmänniska och som samhälle. 

Bagaget som produceras av Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland.

Läs mer om vårt oss på www.nsphvastmanland.se och vastmanland.hjarnkoll.se.

Du hittar alla avsnitt på vår hemsida bagagetpodcast.se

Följ Bagaget på Facebook www.facebook.com/bagagetpodcast

Relaterade samtalskort