Missa inga avsnitt - prenumerera nu!

En podcast om psykisk hälsa.

Välkommen till Bagaget, en podcast från Hjärnkoll Västmanland – en del av NSPH i Västmanland.

Avsnitt 24 – ÅSS

I avsnitt 24 samtalar Göran Blom från ÅSS Västmanland med Lena Huss från Åss Riks om allt från starten till hur viktigt det är att göra medlemmarnas röster hörda. Göran berättar om hur betydelsefull föreningens gemenskap är för honom, att han i det sammanhanget alltid kan vara sig själv. Lena berättar om hur riksförbundet hjälper till att stötta de lokala föreningarna ute i landet och hur hon var med och startade ÅSS. Vi samtalar om att sammanhang är viktiga och att människor måste få vara med och bidra utifrån sin förmåga. Både Göran och Lena tycker att det pratas öppnare om psykisk hälsa idag än det gjorde för 30 år sedan, vilket det ser som positivt.


Gäster:

Gören Blom, ÅSS Västmanland
Lena Huss, ÅSS Riks


Om Bagaget:

Här får du möta våra Hjärnkollambassadörer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Du får också möta anhöriga, forskare, terapeuter, intresseorganisationer som på olika sätt arbetar med att lyfta och synliggöra psykisk ohälsa. 

Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, som medmänniska och som samhälle. 

Bagaget som produceras av Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland.

Läs mer om vårt oss på www.nsphvastmanland.se och vastmanland.hjarnkoll.se.

Du hittar alla avsnitt på vår hemsida bagagetpodcast.se

Följ Bagaget på Facebook www.facebook.com/bagagetpodcast

Relaterade samtalskort