Missa inga avsnitt - prenumerera nu!

En podcast om psykisk hälsa.

Välkommen till Bagaget, en podcast från Hjärnkoll Västmanland – en del av NSPH i Västmanland.

Avsnitt 23 – Attention

I avsnitt 23 får du höra hur föreningen Attention bildades och hur viktigt det är med en gemensam röst utåt. Anki Åström, viceordförande i Attention Västerås, samtalar med Eric Donell, från Riksförbundet Attention, om sina erfarenheter av föreningsarbetet i Attention och varför de valt att engagera sig i föreningen. De berättar även hur viktigt det är att nå ut med information om vad NPF-diagnoser är samt hur de arbetar för att stärka medlemmarnas röst och minska stigmat kring NPF i samhället. Du som lyssnar får även ta del av Attentions historia och hur viktig föreningens resa har varit för att skapa ett forum för anhöriga, personer med NPF och för att driva ett opinionsarbete.


Gäster:

Anki Åström, viceordförande i Attention Västerås
Eric Donell, Riksförbundet Attention


Om Bagaget:

Här får du möta våra Hjärnkollambassadörer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Du får också möta anhöriga, forskare, terapeuter, intresseorganisationer som på olika sätt arbetar med att lyfta och synliggöra psykisk ohälsa. 

Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, som medmänniska och som samhälle. 

Bagaget som produceras av Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland.

Läs mer om vårt oss på www.nsphvastmanland.se och vastmanland.hjarnkoll.se.

Du hittar alla avsnitt på vår hemsida bagagetpodcast.se

Följ Bagaget på Facebook www.facebook.com/bagagetpodcast

Relaterade samtalskort