Missa inga avsnitt - prenumerera nu!

En podcast om psykisk hälsa.

Välkommen till Bagaget, en podcast från Hjärnkoll Västmanland – en del av NSPH i Västmanland.

Avsnitt 22 – Brukarinflytande

I avsnitt 22 får du höra ett samtal om vikten av att arbeta med brukarinflytande, dvs använda den egna erfarenheten som en kunskapskälla, inom psykiska hälsa området. Sofia Ekman som är utvecklingsstrateg inom enheten Välfärd på Region Västmanland berättar hur hon i sitt arbete jobbar med brukarinflytande och även med att informera verksamheter om hur de kan ta steget att jobba mer med att ta till vara brukares och patienters kunskaper. Anna Hellsten som är samordnare på NSPH i Västmanland berättar hur hon som representant för brukarföreningarna jobbar med att öka brukarnas inflytande och varför det är så viktigt att ta tillvara deras erfarenheter. Vi samtalar om brukarinflytandets betydelse och varför den egna erfarenheten är så viktig i verksamhetsutveckling.

Gäster:

Sofia Ekman, utvecklingsstrateg Region Västmanland

Anna Hellsten, samordnare NSPH i Västmanland

Samtalsledare:

Louise Edlund

Om Bagaget:

Här får du möta våra Hjärnkollambassadörer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Du får också möta anhöriga, forskare, terapeuter, intresseorganisationer som på olika sätt arbetar med att lyfta och synliggöra psykisk ohälsa. 

Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, som medmänniska och som samhälle. 

Bagaget som produceras av Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland.

Läs mer om vårt oss på www.nsphvastmanland.se och vastmanland.hjarnkoll.se.

Du hittar alla avsnitt på vår hemsida bagagetpodcast.se

Följ Bagaget på Facebook www.facebook.com/bagagetpodcast

Relaterade samtalskort